Prethodna godina

Претходна година

Spisak obrazovnih profila iz prethodne godine, kao i potreban broj bodova za upis

Списак образовних профила из претходне године, као и потребан број бодова за упис

Molimo izaberite kriterijume za pretragu obrazovnih profila. Biranje se vrši dvojako - selekcijom po srednjoj školi (bira se okrug pa opština na kojoj se srednja škola nalazi) ili po obrazovnom profilu (bira se područje rada od interesa, a zatim i obrazovni profil).
Moguće je i kombinovati kriterijume za upit, npr - izabrati određenu opštinu i određeno područje rada. Kao odgovor dobijate sve konkursne šifre koje pripadaju obrazovnim profilima iz izabranog područja rada, u srednjim školama na teritoriji izabrane opštine.

Молимо изаберите критеријуме за претрагу образовних профила. Бирање се врши двојако - селекцијом по средњој школи (бира се округ па општина на којој се средња школа налази) или по образовном профилу (бира се подручје рада од интереса, а затим и образовни профил).
Могуће је и комбиновати критеријуме за упит, нпр - изабрати одређену општину и одређено подручје рада. Као одговор добијате све конкурсне шифре које припадају образовним профилима из изабраног подручја рада, у средњим школама на територији изабране општине.