Prethodna godina

Претходна година

Spisak obrazovnih profila iz prethodne godine, kao i potreban broj bodova za upis

Списак образовних профила из претходне године, као и потребан број бодова за упис

, ,

broj učenika koji su kroz(sa) prve tri želje konkurisali na jedno mesto u datom obrazovnom profilu

број ученика који су кроз(са) прве три жеље конкурисали на једно место у датом образовном профилу

(*) Kvote iz konkursa se koriguju na osnovu odluka Okružne upisne komisije, donetih na osnovu
- Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 ¦ autentično tumačenje I 68/15)
- Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (''Službeni glasnik RS'', broj 55/13)
- Pravilnika o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16 i 54/16)
- Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2016/2017. godinu, broj: 611-00-2218/1/2016-03

(*) Квоте из конкурса се коригују на основу одлука Окружне уписне комисије, донетих на основу
- Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 ¦ аутентично тумачење I 68/15)
- Закона о средњем образовању и васпитању (''Службени гласник РС'', број 55/13)
- Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 41/14, 37/15, 46/15, 75/15, 39/16 и 54/16)
- стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2016/2017. годину, број: 611-00-2218/1/2016-03

(*) rang učenika - procenat učenika u okrugu koji su bolje rangirani (imaju više bodova) od poslednjeg upisanog učenika na dati obrazovni profil

(*) ранг ученика - проценат ученика у округу који су боље рангирани (имају више бодова) од последњег уписаног ученика на дати образовни профил