Prethodna godina

Претходна година

Spisak obrazovnih profila iz prethodne godine, kao i potreban broj bodova za upis

Списак образовних профила из претходне године, као и потребан број бодова за упис

, ,

broj učenika koji su kroz(sa) prve tri želje konkurisali na jedno mesto u datom obrazovnom profilu

број ученика који су кроз(са) прве три жеље конкурисали на једно место у датом образовном профилу

(*) Kvote iz konkursa se koriguju na osnovu odluka Okružne upisne komisije, donetih na osnovu
- Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 88/17 i 27/18 - dr. zakon i 10/19)
- Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17 i 27/18 - dr. zakon)
- Pravilnika o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 23/18 i 30/19)
- Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2019/2020. godinu, broj: 611-00-331/6/2019-03

(*) Квоте из конкурса се коригују на основу одлука Окружне уписне комисије, донетих на основу
- Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 10/19)
- Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17 и 27/18 - др. закон)
- Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 23/18 и 30/19)
- Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2019/2020. годину, број: 611-00-331/6/2019-03

(*) rang učenika - procenat učenika u okrugu koji su bolje rangirani (imaju više bodova) od poslednjeg upisanog učenika na dati obrazovni profil

(*) ранг ученика - проценат ученика у округу који су боље рангирани (имају више бодова) од последњег уписаног ученика на дати образовни профил