Srednja škola ""

Средња школа ""

Spisak obrazovnih profila po školama i kvote sa spiskom upisanih učenika

Списак образовних профила по школама и квоте са списком уписаних ученика

Profil je specijalizovani, da bi se upisao potrebno je polagati dodatni prijemni ispit ili ispuniti posebne uslove - pravilnik Профил је специјализовани, да би се уписао потребно је полагати додатни пријемни испит или испунити посебне услове - правилник
Profil je realizovan po dualnom obrazovnom modelu koji predviđa poseban način upisa - pravilnik Профил је реализован по дуалном образовном моделу који предвиђа посебан начин уписа - правилник

(*) Kvote iz konkursa se koriguju na osnovu odluka Okružne upisne komisije, donetih na osnovu
- Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", br. 88/17 i 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20)
- Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17 i 27/18 - dr. zakon i 6/20)
- Pravilnika o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", broj 76/20)
- Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2020/2021. godinu, broj: 611-00-348/1/2020-03

(*) Квоте из конкурса се коригују на основу одлука Окружне уписне комисије, донетих на основу
- Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", бр. 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
- Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17 и 27/18 - др. закон и 6/20)
- Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", број 76/20)
- Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину, број: 611-00-348/1/2020-03

(*) rang učenika - procenat učenika u okrugu koji su bolje rangirani (imaju više bodova) od poslednjeg upisanog učenika na dati obrazovni profil

(*) ранг ученика - проценат ученика у округу који су боље рангирани (имају више бодова) од последњег уписаног ученика на дати образовни профил

Ученици са карактером "+" са леве стране бодова су остварили предност приликом уписа датог профила, а у складу са правилником уписа.


Ученици са уписаном звездицом (*) у рубрици бодова уписани су на основу одлука Окружне уписне комисије, донетих на основу
        - Закона о основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС", 88/17 и 27/18 - др. закон, 10/19 и 6/20)
        - Закона о средњем образовању и васпитању ("Службени гласник РС", бр. 55/13, 101/17, 27/18 - др. закон и 6/20)
        - Правилника о упису ученика у средњу школу ("Службени гласник РС", бр. 76/20)
        - Стручног упутства за спровођење уписа ученика у средњу школу за школску 2020/2021. годину, број: 611-00-331/6/2020-03

Učenik
Osnovna škola
Broj bodova
Krug
Zapis Запис 1 doдо 13 ukupno укупно 13

Učenici sa karakterom "+" sa leve strane bodova su ostvarili prednost prilikom upisa datog profila, a u skladu sa privilnikom upisa.

Učenici sa upisanom zvezdicom (*) u rubrici za bodove upisani su na osnovu odluka Okružne upisne komisije, donetih na osnovu
         - Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", 88/17 i 27/18 - dr. zakon, 10/19 i 6/20)
        - Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", br. 55/13, 101/17, 27/18 - dr. zakon i 6/20)
        - Pravilnika o upisu učenika u srednju školu ("Službeni glasnik RS", br. 76/20)
        - Stručnog uputstva za sprovođenje upisa učenika u srednju školu za školsku 2020/2021. godinu, broj: 611-00-348/6/2020-03