Dokumenta sa završnog ispita
 
01.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Srpski jezik
02.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Albanski jezik
03.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Madjarski jezik
04.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Rumunski jezik
05.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Rusinski jezik
06.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Slovacki jezik
07.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Hrvatski-jezik
08.Uputstvo za ocenjivanje ZI 2016 na Brajevom pismu - Srpski jezik
09.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_FOOO_Srpski jezik
10.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_FOOO_Madjarski jezik
11.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Program_2010-2011
12.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Program_2011-2012
13.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Program_2012-2013
14.Uputstvo za ocenjivanje_ZI-2016_Program_2013-2014
1_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_Matematika
2_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_na-Brajevom-pismu_Matematika
3_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_Program-2010-2011_Matematika
4_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_Program-2011-2012_Matematika
5_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_Program-2012-2013_Matematika
6_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_Program-2013-2014_Matematika
7_Uputstvo-za-ocenjivanje_ZI-2016_FOOO_Matematika
1. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2016 - Kombinovani test
2. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2016 na Brajevom pismu – Kombinovani test
3. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2016 FOOO - Kombinovani test
4. Uputstvo za ocenjivanje ZI 2016 Program 2013-2014 - Kombinovani test
Konkurs za drugi krug raspodele
Konkurs za treći krug raspodele
 
| Upis u srednje škole Srbije 2016/2017 | Powered by EvolutionOnline |